KULLANIM ŞARTLARI

İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti .'nin ve/veya İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti . Web Sitesi'nin, bu sitedeki hertürlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti .'nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
Şu kadar ki; İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti . Web Sitesi'ni ziyaret edenlerin, yorum platformlarında (whatsapp, facebook, instagram, twitter v.b.), reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesi'nde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti . logosu, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti . dışı web sitelerinde kullanımı, web posta, cep net vb. hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti . sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgi ve yorumlar dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet'in genel teamüller doğrultusundaki yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti .'nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, iş bu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.
İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.
İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti web sitesi'nde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiç bir şekilde İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti . tarafından garanti edilmemektedir.
İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti .'nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti .'ye veya grup şirketlerine ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak Ankara Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti . tarafından beyan ve işbu İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti . Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.